۲۵ امرداد ۱۳۹۹
 
 
سروده ای بمناسبت جشن سده PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
جشن سده : جشن آتش ،  روشنایی و نور و گرمی و مهر     
جشن سده    

  گودرز ماوندی -  به پیشواز می ر­ویم زیبا  جشن سده را و به پاس یکی از نیکو ارمغان­های اهورایی در این روز، ستایش می­کنیم 

یکتا آفریدگار بی­همتا را که این چنین زیبا روشنایی و  نور و گرمی و مهر را بر جهانیان ارزانی داشت .    

 

                          

((به آن کس که...))

بـه پـاکـی نـیایـش کنیـم آتـش پـاک را

                                             بـه آن کـس کـه گـویا و بیـنا کنـد خاک را

به آن کس که بخشیده است بهترین داده را

                                            به آن کس که مستی ببخشیده اسـت باده را

به آن کس که گرمی ببخشاید این خـاک را

                                             به آن کس که می گـون نمایـد رگ تـاک را

به آن کس کـه افـروخت هیـمه­ی بـیشه را

                                            به آن کس که بگـداخـت خـس و ریشـه را

بـه آن کـس که افروزد آن بـوتـه­ی خـار را

                                            به آن کـس کـه برهانده از پاره سنگ مار را

به آن کس که شادی ببخشیده اسـت کام را

                                            به آن کس که نیرو ببخشـیده اسـت جام را

 به آن کس که این  جشن و  آتش بداد هدیه را

                                            به آن کس کـه رو بـه کمـال آورد تحـفه را

به آن کس ستایش، که هسـت داور کـردگار

                                            به آن کس که هستی ببخشیده است روزگار

 

    جشن سده ، جشن آتش ، جشن روشنایی و نور و گرمی و مهر،  بر مهر آفرینان و مهربانان خجسته باد.    

 

گودرز ماوندی-بهمن ماه 1388

 

 در اين راستا :

درود بر تو ای آتش

جشن سده، جشن پيدايش آتش

طولانی ترین جشن های سده

 همازوري جشن سده ۸۷ در پير رهگذر چم از توابع شهرستان تفت استان يزد

 

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!