۲۹ مهر ۱۳۹۸
 
 
جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
بيست و يك نكته در باب يك جشن پرهيجان      جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش 

       مازيار نيك بخش - آب روشنايي است و روشنايي، شادي مي آورد و اميد به زندگي شادي مي خواهد.  اين را شايد از ياد برده ايم كه جشن تيرگان يا همان جشن آبريزان تنها يك روز است از دميدن آفتاب تا غروب آن‏،

‌ پس چرا همدل نشويم و چون كودكان و به ياد كودكي ها آب بازي نكنيم. شايد هيجان انگيزترين جشن زرتشتيان‏، جشن آبريزان باشد

و اما از ماجرا اينجا شروع شد كه بخاطر يك اشتباه لپي، ٢ كيلومتر زودتر از تاكسي پياده شدم و در گرماي بعد از ظهر در راه كوشك ورجاوند خيلي فكر كردم كه بروم يا نروم‏، دلم را به دريا زدم و ساعت حدود ٣ بود كه وارد كوشك شدم.

صدايي بلندي آمد و آن صدا گفت يه نفر جديد، كميته استقبال از تازه واردان با ظرفهايي در سايزهاي گوناگون روبرويم صف كشيدند‏، با وجود كوشش بسيار و اشاره به اينكه براي تهيه خبر و عكس آمده ام و دوربين دستم است، همه بر اين موضوع تاكيد داشتند كه بايد خيس شوم

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

. سرتان را درد نياورم،‌ يك نفر دستي جنباند و سطل آبي را رويم خالي كرد، ديگر تمام شد، همه ي چيز خيس خورده بود، از مدارك هاي درون جيبم گرفته تا گوشي همراهم و حتي دوربين بعد از كمي عكس گرفتن‏، ديدم كه آب بازي يك چيز ديگري است. دوربين را در كيسه پيچيدم و گوشه اي قرار دادم و خودم هم به جمع تيرگانيان پيوستم. 

ديگر هم رنگ جماعت شده بودم، حال هركس براي نشان دادن حسن نيت به اندازه ي ظرفش روي من آب مي ريخت، كودكان هم مهرباني افزون تري داشتند و چند بار مرا مورد تفقد قرار دادند و ادامه ماجرا.... اما اين پايان ماجرا نيست.

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

بيست  ويك نكته درباب يك روز خاطرانگيز  كه آن را مي توان مرام نامه جشن آبريزان خواند‏، بيان كنم.

١. جشن آبريزان كوچك و بزرگ ندارد ولی كمي هواي نونهالان و كهنسالان بیشتر داشته باشيد.

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٢. كمي لطيف آب بازي نماييد.

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٣. در هنگام آب بازي چيزي نه بنوشيد نه بخوريد

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٤. خون سردي خود را حفظ كنيد

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٥. خودتان را دوست بداريد و سعي كنيد ديگران را به اندازه كافي خيس نماييد.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٦. شاد باشيد، زيرا امروز يكي از روزهاي شاد زندگي شما است.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٧.از خود ابتكار بزنيد و مثل خارجي ها ميتوانيد دئول کنید ولي فقط سرعت عمل خود را از دست ندهيد.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٨. به اندازه زورتان ظرف برداريد

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٩. از ياد نبريد كه فردي كه در حال فرتور(:عكس)گرفتن است،‌ دوربين در دستش هم هست و امكان خرابي آن مي رود.

١٠. فكر نكنيد اينجا دنياي ماتريكسي است و فرد بيچاره مي تواند جاي خالي بدهد

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١١. شادي را از ياد نبريد و مراقبت دوستان خود باشيد.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٢. درست است كه بايد به اندازه ي زورمان ظرف برداريم ولي اين ته نامردي است  که برای آب بازی، دبه ٤٠ ليتري بياوريم.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٣. به روياهاي كودكي خود فكر كنيد اينگونه خلاقيت شما در آب بازي زیاد خواهدشد.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٤. هنگامي كه شخصي شما دوست داشت و رويتان آب ريخت عكس العملي از خود نشان ندهيد.

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٥. در پاسخ به پرسش اساسي ”چرا روي من آب مي ريزي؟“ بايد گفت آن شخص شما دوست داشته و دارد مهرباني هاي گذشته شما را جبران مي كند

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٦. استفاده از خود سطل در آب بازی خطا محسوب مي شوند و جريمه آن ريختن يك سطل ديگر آب روي همان شخص بدون خطا است و باید حواستان باشد از پرت كردن سطل خالي جدا خودداري كنيد

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٧. از كودكان بيشتر دوري كنيد، آنان با لبخند معصومانه خود توانايي بالا در خيس كردن شما دارند ولي همچنان شما به لبخند زدن خود ادامه دهيد

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٨. حمله هاي گروهي شادي بيشتري دارند و نشان از اتحاد بين دوستان را مي دهد، در جشن تيرگان از قرار گرفتن چند تن از دوستان در كنار هم و لبخند زدن به شما كمي شك كنيد، تنها كمي!

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

١٩. به افرادي كه بي خيال از همه جا ايستاده اند و خیس شدن دیگران را تماشا می کنند، نشان دهيد، كه براي آب بازي آمده اند نه مهماني.

 جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٢٠. پرت كردن يك آدم به داخل استخر به هيچ وجه توصيه نمي شود حتي شما دوست گرامي.

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش

٢١. استفاده از تفنگ هاي آب پاش بعد از غروب آفتاب هم حال مي دهد.


در پايان اين را از ياد نبريم، جشن تيرگان (آبريزان) جشن بسيار جالب و پر هيجان و باحالي است.

تنها مواظب خود و همکیشان باشید که این جشن شادی ساز باعث ناراحتی نشود.

 

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش
فرتورها از مازيار نيك بخش است

جشن تيرگان 89 در كوشك ورجاوند تهران  - فرتور از مازیار نیک بخش 

 برای دیدن ادامه فرتورها جشن تیرگان 89 کلیک کنید

 

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!