۲۹ مهر ۱۳۹۹
 
 
بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

 بازنگری آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران زير نظر انجمن موبدان تهران شد    بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز  

        منوچهر ارغوانی - بیست و چهارمین نشست انجمن ها و ارگانهای زرتشتی سراسر کشور در روز آدینه 19 تیرماه 1394 به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای فرامرز پوررستمی ریاست انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران ضمن خیر مقدم به حاضران، تاریخچه کوتاه و عملکرد انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران را ارائه کرد. وی سپس با عنوان کردن مشکلات متعدد جامعه خواستار توجه ویژه به آن شد.

 

در ابتدای این دستور جلسه کارگروه و کمیسیون دینی گزارش عملکرد خود را با اشاره به آزمون هماهنگ دینی، ادامه تدوین کتب دینی و اوستا ، برنامه ریزی برای آموزش معلمان، برگزاری برنامه های فرهنگی و امتحان موفق تیزهوشان ارائه کرد. در این رابطه بر آموزش مربیان دینی برای دوره های بازآموزی تاکید گردید.

 

کارگروه ورزش جهت دستیابی به اخلاق بیش از پیش در مسابقات و قانون مندی در جام های ورزشی، نمونه ای از قراردادی که می بایست بین بازیکنان و گروه های ورزش بسته شود و نسخه آن را برای دبیرخانه کارگروه ورزش ارسال نمایند، ارائه کرد. مقرر شد تااین موضوع  برای بازیکنان در جامهای ورزشی اجرا گردد. همراه با این قرارداد، نمونه ای از آیین نامه مربوطه ارائه گردید که گروه های ورزشی می توانند از آن استفاده کنند.

 

کمیسیون ورزش استان یزد نیز با ارائه کارهای انجام گرفته از اهمیت ورزش همگانی و برنامه های آسیب اجتماعی در جامعه سخن گفت. در این رابطه قرار شد تا بحث استعدادیابی را بیش از گذشته در دستور کار خود قرار دهند همچنین اخلاق ورزشی و حمایت از گروههای ورزشی پایه نونهالان و نوجوانان نیز مجددا مورد تایید قرار گرفت.

 

کارگروه جوانان نیز با تشکیل جلسه خود در نظر دارد تا همایش جوانان را با حضور جوانان 25 تا 35 ساله برگزار کند. در این بین قرار شد انجمن ها نمایندگان جوان خود را برای شرکت کردن در این کارگروه معرفی نمایند.

بررسی ظرفیت قانونی دستور جلسه بعدی بود. نماینده ایرانیان زرتشتی با مروری بر قوانین اصلی، سپس به ماده 4 قانون حمایت از خانواده اشاره کرد. تبصره ماده 4: به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي ‌ شود.

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي ‌ گردد. در این رابطه مصوب شد کارگروه بازنگری آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مجددا به انجمن موبدان تهران بازگردد.

در این رابطه مقرر شد تا انجمن موبدان بر اساس قوانین دینی و مشاوره حقوقی لازم، پیشنهاد های مربوبط به تغییر مواد آیین نامه احوال شخصیه را به نشست انجمنها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور ارائه تا با تصویب آن زمینه اجرایی شدن آن فراهم گردد.

 

سمیناری در رابطه با اهمیت دادن به آلزایمر توسط سرکار خانم فرین ارائه شد که مورد توجه حاضران قرار گرفت. با توجه به اینکه جامعه دارای درصد قابل توجه جهاندیده می باشد قرار شد تا انجمنها برای حل این مشکل با ایشان و انجمن آلزایمر ایران ارتباط داشته باشند.

 

سپس در رابطه با نحوه هماهنگی و مدیریت میراث فرهنگی صحبتهایی مطرح شد در این رابطه مقرر شد تا انجمنها و متولیان مکانهای فرهنگی و دینی، پژوهشکده یادگار باستان و انجمن موبدان تهران در این رابطه به کمیته بازسازی زیارتگاهها و مکانهای فرهنگی ملحق شوند و مقرر شد تا با حضور در این مکانها و با مشاوران حقوقی به این مراکز تصمیم سازی لازم را برای نشست انجمنها و ارگانهای زرتشتی، جهت تصمیم گیری ارائه نمایند.

 

گزارش کارگروه مددکاری توسط سرکارخانم خادم ارائه شد وی در این گزارش ضمن تشکر از نیک اندیشان جامعه از ارگانها خواست تا نسبت به مددجویان خود اقدام نمایند. در رابطه با مدیریت یکپارچه مددکاری سایت مربوط به آن معرفی شد. گروه مددکاری یسنا کارهای انجام شده را به این نشست ارائه کرد. در این رابطه مقرر شد تا هر ارگانی یک نفر از افرادیکه مسئولیت رسمی در آن انجمن ندارد را به عنوان مددکار معرفی نمایند و جلسه ای جهت هماهنگی برگزار شود. اساسنامه مصوب انجمن ها که به تایید همه رسیده است به اطلاع ارگانهای زرتشتی رسانده شد و مقرر شد هر انجمنی که نیاز دارد در مجمع عمومی فوق العاده مطرح و به تایید برساند.

گزارش برگزاری جلسه آسیب شناسی اجتماعی در تهران و یزد نیز ارائه شد. ضمن تشکر از کمیسیون ورزش استان یزد، انجمن زرتشتیان شریف اباد تهران (اشا) و انجمن خیریه درمانی زرتشتیان تهران  با توجه به اهمیت موضوع مجددا تاکید گردید تا هر انجمنی حداقل یک برنامه در طول یکسال در زمینه آموزش آسیبهای اجتماعی ارائه و برگزار کنند.

جدول امتیازات بودجه دستورجلسه بعدی بود که با مروری بر مصوبات قبلی بخصوص از سال 1387 تاکنون، جدول بودجه و پروژه های به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا مصوب شد که آقایان اردشیر نابکی به عنوان هماهنگ کننده، دکتر رستم خسرویانی و خسرو قدس شاخصهای بودجه سال آینده را بازنگری و به تصویب نشست انجمنها جهت اجرا برسانند. جلسه در ساعت شش و سی دقیقه پسین به اتمام رسید.

 

 

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

 

 

 

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

بیست و چهارمین همایش نشست انجمن های زرتشتی ایران – فرتور از منوچهر ارغوانی به میزبانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم مرکز

 

 

 

برای دیدن فرتورهای همایش انجمن و نهادهای زرتشتی ایران کلیک کنید

 

 

 

 

بعد >
 
Top!
Top!