۲۱ امرداد ۱۳۹۹
 
 
هیات ریسه گردش پنجم انجمن زرتشتیان اصفهان PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

خداداد ماوندادی فرنشین گردش پنجم انجمن زرتشتیان اصفهان  نشست 169 انجمن زرتشتیان اصفهان      

  پدرام باوفا -  نخستين نشست هموندان گردش پنجم انحمن زرتشتیان اصفهان بمنظور انجام انتخاب هیات ریسه برگزار شد .

در اين نشست  هموندان گردش جدید انحمن زرتشتیان اصفهان نشستي جهت انتخاب هيات رئيسه برگزار  و در پايان طی جلسه ای که انتخاب شوندگان باهم داشتند هموندان با سمت هاي ذبل قبول مسئوليت كردند  .

آقای خداداد ماوندادی به سمت فرنشین انجمن زرتشتیان اصفهان

آقای هرمزدیار خادمی شریف آبادی به سمت جانشین هیات مدیره

آقای رامین رستمی عصر آبادی به سمت خزانه دار

آقای فرشاد شاگشتاسبی به سمت منشی (دبیر)

آقای شاهرخ پورمستدام به سمت حسابدار

آقای مهران بهروزی عضو هیات مدیره

آقای پیمان سردار عضو هیات مدیره

آقای کورش کرمانی عضو هیات مدیره

خانم آزیتا شهریاری عضو هیات مدیره

 

 انتخابات دوره پنجم انجمن زرتشتیان اصفهان با حضور همکیشان ساکن اصفهان آدینه 17 مهر ماه 1394 خورشیدی در محل این انجمن، برگزار شد.

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!