۱۰ مهر ۱۳۹۹
 
 
پروانه فعالیت گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران صادرشد PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

  آغاز بکار رسمی گردش گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران  پروانه فعالیت گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران صادرشد

            پروانه فعالیت گردش چهل وسوم انجمن زرتشتیان تهران توسط وزارت کشور صادر شد.

اعتبار این پروانه که در تاریخ شانزدهم آبانماه صادر شده است از تاریخ 4 آبان 1394 تا 4 آبان 1397 می باشد.

 

براساس پروانه صادر شده که به امضای وزیر کشور رسیده است ، هیات مدیره گردش چهل و سوم متشکل از : پدرام سروشپور ، راشین جهانگیری ، افشین نمیرانیان ، کامبیز میزانیان ، تاج گوهرخدادادکوچکی ، فرشاد فرهی فر ، آرمین هرمزدی ، رستم خرم دین ، رستم خسرویانی ، کوروش ساسانی ، میترا نمیرانیان ، فرزاددهنوی زاده زردشتی ، بهمن تیمساری ، اردشیر اورمزدی ، جمشید گشتاسبی ، منوچهرباستانی اله آبادی ، مهردخت شهریاری ، جمشید دارابیان ، هرمز مهربد ، فیروزه ماوندادی و فرهادکاویانی گوهری خواهد بود.

 

 

 

 

 

بعد >
 
Top!
Top!