۲۱ امرداد ۱۳۹۹
 
 
سروده اي بمناسبت شب چله PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
مقاله و  سروده اي بمناسبت شب چله از گودرز ماوندي 
گودرز ماوندي    

گودرز ماوندي - شب چله یا تولد مهرشب بلندترین شب دربین شبهای دیگر سال است و پس آن روزها رو به بلندترشدن می گذارد و شبها کوتاهتر می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 گودرز ماوندي-کرج    

 

     دراین راستا:

    مقاله جشن شب چله يا تولد مهر 

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!